Top

Brie9 – Butlletins de Reconeixement.


Ens plau comunicar el llançament de la nova app Brie9 per a la confecció de Butlletins de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (BRIE) des del mòbil i/o tablet.

Es tracta d’una app que pot funcionar totalment independent o bé enllaçada amb la nostra aplicació d’escritori BT9. D’aquesta manera tant els butlletins com els clients estaran sempre sincronitzats.

Amb Brie9 podrà emplenar el butlletí, signar-lo tant vostè com el titular, generar el PDF corresponent i enviar-lo per email, whatsapp, …

Brie9 està disponible per a dispositius Android i ja es pot descarregar una versió beta totalment funcional des de la PlayStore.