Top
 

Avís legal

1. Objecte i acceptació

El present  avís legal regula l’ús del nostre lloc  web, del que és titular SOFTWARE IT9, S.L. . La navegació pel lloc web de SOFTWARE IT9, S.L.  atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves  de totes i cada una de les disposicions  incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Vostè respondrà enfront  a  SOFTWARE IT9, S.L.  o enfront a tercers, de qualsevol dels danys i perjudicis que poguessin causar-li com  a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2. Identificació i comunicacions

SOFTWARE IT9, S.L., en compliment de la Llei  34/2002, del 11 de juliol, de Servicios de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de que:

 • La seva denominació social és: SOFTWARE IT9, S.L.
 • El seu CIF és: B66938572
 • El seu domicili social està a: SANT ANTONI, 93 1 – (08370) CALELLA

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb  SOFTWARE IT9, S.L.  es consideraràn eficaços a tots els  efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats  anteriorment.

3. Condicions d’accés i utilització

El lloc  web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant, SOFTWARE IT9, S.L. condiciona la utilització d’alguns dels seus serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.

Vostè garanteix  l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a SOFTWARE IT9, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús  adequat dels continguts i serveis  de SOFTWARE IT9, S.L.  i a no utilitzar-los per, entre altres:

 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o al ordre públic.
 • Inserir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents  electrònics,  dades o sistemes físics i lògics de SOFTWARE IT9, S.L. o de terceres persones; així com  obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant  el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SOFTWARE IT9, S.L. presta els seus serveis..
 • Intentar accedir dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de SOFTWARE IT9, S.L.o de tercers i, en el seu cas, extraure  informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de SOFTWARE IT9, S.L.o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb la autorització del titular dels corresponents drets  o resulti legalment permès.
 • Recaptar dades amb finalitat  publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia  sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra que la seva  propietat pertany a  SOFTWARE IT9, S.L., sense que puguin entendre’s  com cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de lo estrictament necessari per el correcte ús del  web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web , pot  visualitzar els  continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits  posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats  a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de SOFTWARE IT9, S.L.,  sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix li atribueixi algun dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi sigui expressament autoritzat pel  titular dels drets d’explotació  queden prohibits.

L’establiment d’un híper-enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SOFTWARE IT9, S.L.  i el propietari del lloc web en la que se estableixi, ni la acceptació i aprovació por part de SOFTWARE IT9, S.L. dels  continguts  o serveis.  Aquelles  persones que es proposin establir un híper-enllaç prèviament tindran que sol·licitar autorització per escrit a SOFTWARE IT9, S.L.. En tot cas, l’híper-enllaç  únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix deurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SOFTWARE IT9, S.L., o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

SOFTWARE IT9, S.L. no es responsabilitza de l’ús  que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest  lloc web  ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

SOFTWARE IT9, S.L. exclou, fins on permet l’ordenament  jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com la existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posat a disposició als que s’hagin accedit mitjançant el lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 • La presencia de virus o d’altres elements en els continguts  que poden produir  alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular,  SOFTWARE IT9, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual e industrial, secrets empresarials, drets al honor, a la intimidat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix,  SOFTWARE IT9, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquest web es exclusivament la d’ informar al usuari sobre la existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SOFTWARE IT9, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per lo que tampoc serà responsable del resultat obtingut.  SOFTWARE IT9, S.L. no es responsabilitza del establiment d’híper-vincles per part de tercers.

5. Procediment en caso de realització d’ activitats de caràcter il·lícit

En el caso de que vostè o un tercer consideri que existeixen fets  o circumstancies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol  contingut  i/o de la realització de qualsevol  activitat en les pàgines web incloses o accessibles mitjançant el lloc web, tindrà que posar-se en contacte amb  SOFTWARE IT9, S.L. identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament  i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació es exacta.

Para tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de SOFTWARE IT9, S.L., serà de aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i  Tribunals mes a prop a la seu de (España).

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de las lleis, normatives, plans, disposicions generales i  actes que tinguin que ser publicats  formalment als diaris  oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web té que entendre’s com como una guia sense propòsit de validesa legal.