Top

Programes tècnics a Catalunya.

Software per a instal·ladors a Catalunya.

BT9

Programa per a la Confecció de la Memòria Tècnica de Disseny de Baixa Tensió i Càlcul de la Càrrega Total de la Línia d’Enllaç (LGA).

Esquema Unifilar ...... Memòria Tècnica ...... Certificat d'Instal·lació ......

Butlletí de Reconeixement.

Butlletí de Reconeixement ......

Contracte de Manteniment (sense necessitat de fer tota la Memòria Tècnica).

Contracte de Manteniment ......

Declaració Responsable.

Declaració Responsable ......

Certificat de Fires.

Certificat de Fires ......

Confecció de l’Esquema Unifilar i Memòria Tècnica de la Línia d’Enllaç (LGA).

Línia General d’Alimentació (LGA) ......
 • Número de diferencials, subquadres i tècnics il·limitat.
 • Número de comptadors il·limitat (LGA).
 • Confecció del Contracte de Manteniment (Directament o a partir de la  Memòria Tècnica)
 • Google Calendar (Enviament de notificacions (també per email) a mòbils, tabletes… dels Contractes de Manteniment, Memòries Tècniques i Butlletins de Reconeixement).
 • Impressió dels diferencials en l’Esquema Unifilar en funció dels PIA’s.
 • Possibilitat de guardar en qualsevol punt del projecte.
 • Visualitzar tot el projecte en un sol document.
 • Impressió: impressora, PDF (amb i sense signatura digital).
 • Llistat del cablejat utilitzat en la instal·lació (nomenclatura PRYSMIAN).
 • Enllaç a CableApp: L’eina de PRYSMIAN per a la configuració i el càlcul eficient del cablejat necessari per a cada tipus d’instal·lació elèctrica.
 • Contempla la implementació del Nou Reglament Europeu per a materials de la construcció (CPR).

App Brie9 per a la confecció de Butlletins de Reconeixement des del mòbil i/o tablet (Android).

App Brie9 ......

GAS9

Programa per a la Confecció del Certificat d’Instal·lació de Gas i Croquis Isomètric (120° ) de la instal·lació.

 

GAS9

Programa per a la Confecció dels Certificats d’Instal·lació de Gas.

Confecció dels següents certificats:

Instal·lació Individual.
Instal·lació Comuna.
Instal·lació Escomesa Interior.

Instal·lació Individual ......

Certificat Revisió Periòdica.
Certificat Posada en marxa.
Informe Anomalies Instal·lació Receptora.

Certificat Revisió Periòdica ......

Informe Anomalies Instal·lació Comuna.
Certificat GLP ús propi.
Certificat GLP dipòsits.

Certificat GLP ús propi ......

Justificante de corrección de anomalías en instalaciones y/o aparatos a gas.

'Justificante Corrección' ``Nedgia`` ......
 • Número de tècnics il·limitats.
 • Possibilitat de guardar en qualsevol punt del projecte.
 • Visualitzar el projecte en un sol document.
 • Impressió: impressora, PDF (amb i sense signatura digital).

CLIMA9

Programa per a la Confecció de les Memòries Tècniques Oficials de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE)

CLIMA9

Programa per a la Confecció de les Memòries Tècniques Oficials de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE)

Confecció dels següents certificats:

Certificat ITE.

ITE ......

Certificat de Manteniment.

Contracte de Manteniment ......

Certificat d’Instal·lacions Petrolíferes.

 • Número de tècnics il·limitats.
 • Possibilitat de guardar en qualsevol punt del projecte.
 • Visualitzar el projecte en un sol document.
 • Impressió: impressora, PDF (amb i sense signatura digital).

AQA9

Programa per a la Confecció de Butlletins Oficials Interiors d’Aigua.

AQA9

Programa per a la Confecció de Butlletins Oficials Interiors d’Aigua.

Confecció de:

 • Certificat Instal·lació Interior
Instal·lació Interior ......
 • Esquema Bateria
Esquema Bateria ......
 • Realitza el càlcul del tipus d’habitatge.
 • Col·loca el valor de comptador automàticament.
 • Número de tècnics il·limitat.
 • Possibilitat de guardar en qualsevol punt del projecte.
 • Visualitzar el projecte en un sol document.
 • Impressió: impressora, PDF (amb i sense signatura digital).

LGA9

Confecció de l’Esquema Unifilar i Memòria Tècnica de la Línea d’Enllaç (fins l’ICPM).

Exemple LGA9 ......

* Calcula la Càrrega Total de la Línea d’Enllaç.

 • Projectes fins a 54 comptadors.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.
IT9

Busques un instal·lador?

 

Fes click aquí