Top
 

CLIMA 9: Programa per a Instal·ladors de Climatització

CLIMA9: Programa per a la Confecció de les Memòries Tècniques Oficials de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE)

 

Instal·lar un sistema de climatització s’ha convertit en una tasca molt habitual entre els instal·ladors. A banda del coneixement tècnic que precisen per dur a terme la instal·lació tèrmica, els instal·ladors també han de tenir en compte l’elaboració de documents per oficialitzar la seva acció.

 

Així doncs, per a cada instal·lació tèrmica duta a terme, es fa necessària una Memòria Tècnica Oficial de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis que només pot estar validada per un instal·lador autoritzat, que és qui l’ha de confeccionar i garantir-ne la legalitat.

 

D’uns anys ençà, els instal·ladors tècnics poden comptar amb eines digitals per tal de facilitar la tasca de documentació de la Instal·lació Tèrmica. Empreses com IT9, especialitzada en software per a instal·ladors, han creat tot un conjunt de programes per a la confecció de Memòries Tècniques que són de gran utilitat per als instal·ladors. En el cas de les Instal·lacions Tèrmiques, IT9 ha desenvolupat el programa CLIMA9, especialitzat en facilitar la tasca d’elaboració de la Memòria Tècnica Oficial de la Instal·lació Tèrmica dels Edificis (ITE).

 

 

El programa CLIMA9, d’IT9, permet la confecció dels següents certificats:

  • Certificat ITE (Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis)
  • Certificat de Manteniment de la Instal·lació
  • Certificat de Instal·lacions petrolíferes

i disposa de les característiques:

  • Número de tècnics il·limitats.
  • Possibilitat de guardar en qualsevol punt del projecte.
  • Visualitzar el projecte en un sol document.
  • Impressió: impressora, PDF (amb i sense signatura digital).

 

Així doncs, per facilitar la gestió en les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis i el seu manteniment, els instal·ladors autoritzats poden comptar amb CLIMA9, un software especialitzat amb molts avantatges.