Top
 

Protecció de dades

Informació sobre protecció de dades

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
Empresa:  SOFTWARE IT9 S.L. – B66938572
Adreça:  SANT ANTONI, 93 1 – (08370) CALELLA
Contacte:  IMMA@IT9.CAT – 937691312

Delegat Protecció de Dades
Nom: No es necessari DPO –
Contacto: –

2. Finalitats

En compliment de lo disposat en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem de que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a SOFTWARE IT9, S.L. tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades.
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació per els treballs realitzats.
 • Prestar-los un servei.
 • Publicació en dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació.
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds o altres dades d’interès inclosos en el currículum.
 • Recepció de la prestació d’un servei.
 • Servei postvenda i fidelització.
 • Tramitació de pressupostos.

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’altre tipus amb la nostre entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per el tractament de les seves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc.
 • Execució d’un contracte.

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents suposats:

 • Bancs i entitats financeres.
 • Encarregats de destrucció de documentació.
 • Entitats de Consultoria/Auditoria.
 • Gestoria/Assessoria.
 • Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a  SOFTWARE IT9, S.L.  estem tractant dades personals que li concerneixin o no.

Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. SOFTWARE IT9 S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o el exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets, pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret d’Accés, faci clic aquí.
 • Per exercir el seu dret de Rectificació,faci clic aquí.
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit),faci clic aquí.
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament,faci clic aquí.
 • Per exercir el seu dret d’Oposició,faci clic aquí.
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat,faci clic aquí.

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent direcció: SANT ANTONI, 93 1 – (08370) CALELLA adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, direcció de correu electrònic que utilitza per la seva sol·licitud.

Per últim, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les Cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.